Research and development of AlGaN/GaN HEMTs
Paper i proceeding, 2003

Författare

Vincent Desmaris

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Joakim Eriksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Niklas Rorsman

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

GHz2003

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Övrig annan teknik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07