Special Issue on WODES'08
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Författare

Bengt Lennartson

Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Martin Fabian

Signaler och system, System- och reglerteknik, Automation

Alessandro Giua

Universita degli Studi di Cagliari

Ratnesh Kumar

Iowa State University

Discrete Event Dynamic Systems: Theory and Applications

0924-6703 (ISSN) 1573-7594 (eISSN)

Vol. 19 449-50

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

DOI

10.1007/s10626-009-0085-4