Accessibility. Detailed specification of accessibility solutions. D2.2.1a in the project European Bus System of the Future.
Rapport, 2010

accessibility

design guidelines

public transport

Författare

Oskar Rexfelt

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07