On large eddy simulation of high Reynolds number wall bounded flows
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Nils Svanstedt

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Christer Fureby

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Leif Persson

N Alin

S Menon

AIAA Journal

Vol. 42 3 457-467

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-07