Study of antennas in reverberation chamber using method of moments with cavity Green’s function calculated by Ewald summation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Ulf Carlberg

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Jan Carlsson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility

Vol. 47 4 805-814

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06