Numerical modelling of reverberation chamber using method of moments and Ewald summation
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Ulf Carlberg

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Jan Carlsson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

IEEE AP-S International Symposium Washington D.C., 3-8 July 2005

Vol. 1B 344-347

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07