Method for measurements of gas emission and gas flux
Patent, 2005

Uppfinnare

Bo Galle

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Johan Mellqvist

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

6864983 B2

332812

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15