Method for measurements of gas emission and gas flux
Patent, 2005

Författare

Bo Galle

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Johan Mellqvist

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

6864983 B2

332812

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning