Optical properties of GaInNAs/GaAs quantum well structures
Paper i proceeding, 2005

Författare

Zhao Qingxiang

Willander Magnus

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Wei Yongqiang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Gu Qinfen

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

3rd International Conference on Materials for Advanced Technologies, Singapore

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07