V-band Single Chip Mutipliers.
Poster (konferens), 2005

doubler

MMIC

LO-chain

quadrupler

Författare

Rumen Kozhuharov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Camilla Kärnfelt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

GigaHertz 2005

230-233

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08