A 55 GHz HEMT Monolithic Voltage Controlled Sources
Paper i proceeding, 2003

pHEMT. oscillator chain

VCO

Författare

Rumen Kozhuharov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Toru Masuda

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

25-th GaAs IC Symposium 2003

259 -262
0-7803-7833-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

0-7803-7833-4

Mer information

Skapat

2017-10-07