Degradation of phytate by High-Phytase Saccharomyces cerevisiae Strains during simulated gastrointestinal digestion
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

in vitro digestion

phytae InsP6

Saccaromyces cerevisiae

solubility

phytase

yeast

Författare

Ann-Katrin Haraldsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Livsmedelsvetenskap

Jenny Veide Vilg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Livsmedelsvetenskap

Thomas Andlid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Livsmedelsvetenskap

Marie Alminger

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Livsmedelsvetenskap

Journal of Agricultural and Food Chemistry

Vol. 53 5438-5444

Ämneskategorier

Annan kemi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik