Ag/AgCl Loaded Ordered Mesoporous Anatase for Photocatalysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Martin Andersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Henrik Birkedal

Nathan Franklin

Todd Ostomel

S Boettcher

Anders Palmqvist

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Galen Stucky

Chem. Mater.

Vol. 17 6 1409-1415

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07