A Theoretical Model for and a Pilot Study Regarding Transient Pressure Changes in the Spinal Canal under Whip-lash Motion
Rapport, 1989

Neck Injury

Whiplash

Rear Impact

Biomechanics

Författare

Tore Örtengren

Göteborgs universitet

Bertil Aldman

Institutionen för personskadeprevention

Per Lövsund

Institutionen för personskadeprevention

Torsten Seeman

Göteborgs universitet

Styrkeområden

Transport

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Kirurgi

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07