Optimization of broadband transition from waveguide to microstrip
Paper i proceeding, 2002

Författare

Thomas Rylander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Pär Ingelström

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Jan Stake

Institutionen för mikroelektronik

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

RVK 02 - Radiovetenskap och Kommunikation 2002

Ämneskategorier

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08