Investigation of passivation methods for HBV diodes
Paper i proceeding, 2010

HBV

THz technology

BCB passivation

Författare

Aleksandra Malko

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

Johanna Liljedahl

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

Tomas Bryllert

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

Josip Vukusic

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

Jan Stake

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

Gigahertz Symposium 2010

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07