The Effect of Starch Composition on Structure of Foams Prepared by Microwave Treatment
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Mia Sjöqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Journal of Polymers and the Environment

Vol. 13 1 29-37

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06