Systembiologin kan förändra sjukvården radikalt
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Disease Progression

Drug Therapy

methods

Human

Biomedical Research

Systems Biology

Genetic

Prognosis

Oligonucleotide Array Sequence Analysis

Models

Gene Expression

Genome

Humans

Primary Prevention

Författare

Mikael Benson

Göteborgs universitet

Lars Olaf Cardell

Skånes universitetssjukhus (SUS)

Stefan Hohmann

Göteborgs universitet

Mats Jirstrand

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik

Michael Langston

University of Tennessee

Reza Mobini

Göteborgs universitet

Olle Nerman

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Läkartidningen

0023-7205 (ISSN) 16527518 (eISSN)

Vol. 104 42 3037-41

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

PubMed

17985710

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-02