A Closed Loop Approach to Tank Reactor Model Simplification
Paper i proceeding, 2005

Functions}

Reactor}

{Model

Tank

{Non-Ideally

Model}

{Compartmental

Stirred

Simplification}

{Sensitivity

Författare

Veronica Olesen

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Claes Breitholtz

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Proceedings of the 16th IFAC World Congress, Prague, Czech Republic

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07