An eigenvalue approach to infinite-horizon optimal control
Paper i proceeding, 2005

Författare

Per Rutquist

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Claes Breitholtz

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Proceedings of the 16 th IFAC World Congress, Prague, Czech Republik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06