Supporting Requirements Management in Embedded Systems Development in a Lean-Influenced Organization
Paper i proceeding, 2010

Mechatronic Design

Embedded Systems

Requirements Management

Product Performance

Company Culture

Automotive

Författare

Dag Henrik Bergsjö

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Lars Almefelt

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

11th International Design Conference, DESIGN 2010, Dubrovnik, Croatia, 17-20 2010 May

1025-1034
978-953773803-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Produktion

ISBN

978-953773803-7

Mer information

Skapat

2017-10-08