Toward Architecture-Based Test-Vector Generation for Timing Verification of Fast Parallel Multipliers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Henrik Eriksson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Per Larsson-Edefors

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Daniel Eckerbert

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13