Red meat production in Australia – A life cycle assessment and comparison with overseas studies
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Gregory Peters

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

HV Rowley

S Wiedemann

R Tucker

M Short

M Schulz

Environmental Science & Technology

0013-936X (ISSN) 1520-5851 (eISSN)

Vol. 44 4 1327-1332

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Fisk- och akvakulturforskning

Miljövetenskap

DOI

10.1021/es901131e

Mer information

Skapat

2017-10-06