Optimal conditions for phytate degradation, estimation of phytase activity, and localization of phytate in barley (Cv. Blenheim)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Eva-Lotta Bergman

Institutionen för livsmedelsvetenskap

K Autio

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

J Agric Food Chem

Vol. 48 4647-4655

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07