Development of predictive models for optimization of phytate degradation in wheat and rye during hydrothermal processing
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Eva-Lotta Bergman

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Kerstin Fredlund

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Pasi Reinikainen

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Cereal Chem

Vol. 78 2 144-150

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07