Rapid analyzes of inositol phosphates
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Nils-Gunnar Carlsson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Eva-Lotta Bergman

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Erika Skoglund

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Kristina Hasselblad

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

J Agric Food Chem

Vol. 49 4 1695-1701

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08