Effects of malting on betaglucanase and phytase activity in barley grain
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Lena Rimsten

Ann-Katrin Haraldsson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Roger Andersson

Marie Alminger

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Per Åman

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of the Science of Food and Agriculture

Vol. 82 904-912

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Kemi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07