Scale Similarity Revisited in LES
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Christer Fureby

Rickard Bensow

Hydromekanik

Tobias Persson

Hydromekanik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08