Scale Similarity Revisited in LES
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Christer Fureby

Rickard Bensow

Hydromekanik

Tobias Persson

Hydromekanik

Proceedings for 4th Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13