Simulation of the viscous flow around submarine hulls
Paper i proceeding, 2004

Författare

Rickard Bensow

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Hydromekanik

Tobias Persson

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Hydromekanik

Christer Fureby

Urban Svennberg

Proceedings for 25th Symposium on Naval Hydrodynamics

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08