SYSTEMATIC EVOLUTIONARY STUDIES OF REGIONAL RESTRUCTURATION: IT AND BIOTECH CASE-STUDIES IN SWEDEN
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Magnus Holmén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Tomas McKelvey

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

European Urban and Regional Studies

Vol. 12 3 2-9

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

09697764

Mer information

Skapat

2017-10-06