Analyzing Flexibility and Stability In Co-evolutionary Processes
Kapitel i bok, 2006

Författare

Magnus Holmén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Tomas McKelvey

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Flexibility and Stability the Innovating Economy / McKelvey, M. and Holmén, M. (eds.) / Oxford University Press

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13