Introduction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Magnus Holmén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Tomas McKelvey

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Flexibility and Stability the Innovating Economy/ McKelvey, M. and Holmén, M. (eds.), Oxford University Press

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13