Immersiveness and Symmetry in Copresent Scenarios
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Ilona Heldal

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Ralph Schroeder

Anthony Steed

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Maria Spante

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Josef Wideström

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Proceeding of IEEE VR2005

171-178

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-08