’Development of 60-GHz front-end circuits for a high-data-rate communication system
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Rumen Kozhuharov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Mattias Ferndahl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

IEEE Journal of Solid-State Circuits

Vol. 40 10 2077-2086

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08