Automatic Simplification of Hybrid Powertrain Models for Use in Optimization
Paper i proceeding, 2010

Författare

Nikolce Murgovski

Signaler och system, System- och reglerteknik, Mekatronik

Jonas Sjöberg

Signaler och system, System- och reglerteknik, Mekatronik

Jonas Fredriksson

Signaler och system, System- och reglerteknik, Mekatronik

AVEC10, 10th International Symposium on Advanced Vehicle Control

Ämneskategorier

Farkostteknik

Reglerteknik