Application of Gradient Method to Shape Optimization in 3D
Paper i proceeding, 2004

Författare

Yongtao Yang

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Thomas Rylander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

EMB 04 - Electromagnetic Computations for Analysis and Design of Complex Systems

Ämneskategorier

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06