MR-induced heating of pacemaker leads: Modeling and simulations
Poster (konferens), 2010

Författare

Oskar Talcoth

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Thomas Rylander

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Hoi-Shun Lui

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Proceedings of Medicinteknikdagarna 2010

173-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07