MR-induced heating of pacemaker leads: Modeling and simulations
Poster (konferens), 2010

Författare

Oskar Talcoth

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Thomas Rylander

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Hoi-Shun Lui

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Proceedings of Medicinteknikdagarna 2010

173-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07