MR-induced heating of pacemaker leads: Modeling and simulations
Poster (konferens), 2010

Författare

Oskar Talcoth

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Thomas Rylander

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Hoi-Shun Lui

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Mikael Persson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Proceedings of Medicinteknikdagarna 2010

173-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik