Optimization of sensor placement in magnetic tracking
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

Oskar Talcoth

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Thomas Rylander

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Hoi-Shun Lui

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Proceedings of Medicinteknikdagarna 2010

53-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07