MMICs for Micro and Millimeterwave applications in a 90 nm CMOS technology
Paper i proceeding, 2005

Författare

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Mattias Ferndahl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Bahar M. Motlagh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Anowar Masud

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Iltcho Angelov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Spartak Gevorgian

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Olof Vickes

Fredrik Ingvarsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Microwave Workshops and Exhibition, MWE 2005

Vol. 2005 WS17-02

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06