Design of an overview display for rapid perception of plant status
Paper i proceeding, 2010

Författare

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Jonas Andersson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Proceedings of the International Conference on Control Room Design

199-206

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

ISBN

978-0-9554225-5-3

Mer information

Skapat

2017-10-07