Single and Dual Fundamental Wideband Surface Mount VCO’s covering 2-25 GHz
Paper i proceeding, 2010

Författare

Ronny Christoffersen

Sten Gunnarsson

GigaHertz Centrum

Anette Brandt

Dan Kuylenstierna

GigaHertz Centrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Gigahertz symposium 2010

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik