Single and Dual Fundamental Wideband Surface Mount VCO’s covering 2-25 GHz
Paper i proceeding, 2010

Författare

Ronny Christoffersen

Sten Gunnarsson

GigaHertz Centrum

Anette Brandt

Dan Kuylenstierna

GigaHertz Centrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Gigahertz symposium 2010

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06