Single and Dual Fundamental Wideband Surface Mount VCO’s covering 2-25 GHz
Paper i proceeding, 2010

Författare

Ronny Christoffersen

Sten Gunnarsson

Gigahertzcentrum

Anette Brandt

Dan Kuylenstierna

Gigahertzcentrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Gigahertz symposium 2010

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06