On the Compact Equivalent  Circuit  Modeling
Paper i proceeding, 2010

Författare

Iltcho Angelov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Gigahertzcentrum

Mattias Thorsell

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Gigahertzcentrum

Kristoffer Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Gigahertzcentrum

APMC 2010 invited workshop

Vol. APMC 2010 invited workshop APMC 2010 invited workshop

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Mer information

Skapat

2017-10-07