Influence of railway wheel flat impact on crack growth in rails
Paper i proceeding, 2005

Författare

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Luis Baeza

Proceedings of the Eighth International Heavy Haul Conference (IHHC8) in Rio de Janeiro, Brazil, June 14-16, 2005

Vol. Published on CD-ROM 10-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Teknisk mekanik