Influence of railway wheel flat impact on crack growth in rails
Paper i proceeding, 2005

Författare

Jens Nielsen

Dynamik

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Luis Baeza

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proceedings of The 8th International Heavy Haul Conference (IHHC8)

1-10 Published on CD-ROM

The 8th International Heavy Haul Conference (IHHC8)
Rio de Janeiro, Brazil,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-09