Influence of railway wheel flat impact on crack growth in rails
Paper i proceeding, 2005

Författare

Jens Nielsen

Dynamik

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Luis Baeza

Proceedings of the Eighth International Heavy Haul Conference (IHHC8) in Rio de Janeiro, Brazil, June 14-16, 2005

Vol. Published on CD-ROM 10-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Teknisk mekanik