Prediction of dynamic train–track interaction and subsequent material deterioration in the presence of insulated rail joints
Paper i proceeding, 2005

Dynamic train–track interaction

Insulated rail joint

Rolling contact fatigue

Plastic deformations

Material deterioration

Finite element simulations

Författare

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Jens Nielsen

Dynamik

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings 19th IAVSD symposium, Milano, Italy, 29 August – 2 September

3 pp-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07