IMMA – Intelligently Moving Manikin – Project Status
Paper i proceeding, 2010

Författare

Lars Hanson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Dan Högberg

Johan Carlson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Proceedings of 3rd Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) International Conference 2010, Karwowski, W. and Salvendy, G. (Eds.), USA


978-0-9796435-4-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

Beräkningsmatematik

Styrkeområden

Produktion

ISBN

978-0-9796435-4-5

Mer information

Skapat

2017-10-07