Reply to Comments on ‘Decoupling efficiency of a wideband Vivaldi focal plane array feeding a reflector antenna’
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Marianna Ivashina

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Malcolm Ng Mou Kehn

University of Manitoba

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Rob Maaskant

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

IEEE Transactions on Antennas and Propagation

0018926x (ISSN) 15582221 (eISSN)

Vol. 58 3 1016-1017 5371945

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/TAP.2009.2039338

Mer information

Skapat

2017-10-07