Reply to Comments on ‘Decoupling efficiency of a wideband Vivaldi focal plane array feeding a reflector antenna’
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Marianna Ivashina

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Malcolm Ng Mou Kehn

University of Manitoba

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Rob Maaskant

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

IEEE Transactions on Antennas and Propagation

0018-926X (ISSN)

Vol. 58 3 1016-1017 5371945

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/TAP.2009.2039338

Mer information

Skapat

2017-10-07