Comparative Study of Spacer Layers for InAs Quantum Dot Stacks
Paper i proceeding, 2010

Författare

T. W. Reenaas

PE Vullum

Yuxin Song

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

S.F. Thomassen

R. Holmestad

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

B.O. Fimland

Proceeding of Indium Phosphide and Related Materials 2010, Takamatsu, Japan, May 31-June 4 2010

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07