Improvement by adaptive evolution of cellular properties of pentose-fermenting yeast for ethanol production from lignocellulosic material
Poster (konferens), 2010

Författare

Eva Albers

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Rakesh Koppram

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Lisbeth Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

4th Conference on Physiology of Yeast and Filamentous Fungi (PYFF4), Rotterdam, The Netherlands

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Annan industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07