Long-term observations of SO2 gas emission rates from Nyiragongo volcano (RD Congo) during 2004-2009
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

M. Yalire

Bo Galle

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Santiago Arellano

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Patrik Norman

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Mattias Erik Johansson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-5223-2, Vienna, Austria, May 2010

Vol. 12 EGU2010-5223-2

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08