Enzymatic wood hydrolysis – stealing technology from molds
Poster (konferens), 2010

Författare

Hampus Sunner

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Paul Christakopoulos

Lisbeth Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

WWSC Workshop, 26-27 May 2010, Gothenburg, Sweden

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Biokemi och molekylärbiologi

Biokatalys och enzymteknik

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07