Synthesis of Platinum Nanoparticles in Microemulsion and their Catalytic Activity for the Oxidation of Carbon Monoxide
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

O.P. Yadav

Anders Palmqvist

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Neil Cruise

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Krister Holmberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects

0927-7757 (ISSN)

Vol. 221 131-134

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Fysikalisk kemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08