Synthesis of Platinum Nanoparticles in Microemulsion and their Catalytic Activity for the Oxidation of Carbon Monoxide
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

O.P. Yadav

Anders Palmqvist

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Neil Cruise

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Krister Holmberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects

0927-7757 (ISSN) 18734359 (eISSN)

Vol. 221 131-134

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Fysikalisk kemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08